دکتر ظریف؛ سپاس از تلاش های شما !

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,محمدجواد ظریف,هادی اعلمی

از دکتر ظریف و تیم محترم همراه ایشان که تلاش های بی وقفه ای برای تامین منافع ملی کشور در یک سال اخیر و به ویژه روزهای دور نهایی مذاکرات داشته اند، سپاس گزاریم

از آقای دکتر ظریف و تیم محترم همراه ایشان که تلاش های بی وقفه ای برای تامین منافع ملی کشور در یک سال اخیر و به ویژه روزهای دور نهایی مذاکرات داشته اند، سپاس گزاریم.ایشان و تیم همراه آن چه را در توان و مقدور داشته اند به انجام رسانده و خواهند رساند. بدون شک تلاش های ایشان در مجموعه ای از فعالیت های خیر بشری در راه صلح،آرامش،همزیستی مسالمت آمیز و رضایت مردم روزگار خود و در مقابل نیروهای شری قرار دارد که به نابودی،تنفرپراکنی،تعصب و خشونت بی منطق و ویرانگر دامن می زنند و ممکن است هرجایی در جهان باشند.امیدواریم این تلاش ها سرانجام منجربه قرارگرفتن ایران در جایگاه نهایی خود شود که آرامش داخلی و احترام به همه ی شهروندان و زیستنی همراه با شکوه ،رفاه و صلح دائم با دیگران است و مقصود اصلی دین رسول الله (ص)که همانا علم ،اخلاق و محبت و کسب بهشت به عنوان نقطه ی آرمانی است،در عمل واقعی ما شکل گیرد.

کد N602055