علی مطهری و دلایل مخالف خوانی هایش

سیاسی

علی مطهری یک بار دیگر حرف هایی زد که ثابت کرد محبوبیتش در جامعه بی علت نیست. آن ها که حکم به ظاهر می کنند حرف های امروز اورا دال برمخالف خوانی تعمدی دانستند و گمان کردند گواهی برای اثبات این مدعای خود یافته اند که علی مطهری نه نماینده ای حقیقت طلب و عدالتخواه که یک شومن تمایز طلب است که فقط و فقط تمنای تجلی دارد.

اما حکم اهل ظاهر کی معتبر بوده که حالا معتبر باشد؟ اهل ظاهر همان هاییند که هشت سال تمام از احمدی نژاد حمایت کردند و تنها دلخوشی شان این بود که ريیس جمهور محبوبشان کاپشن می پوشد و روی موکت می نشیند و ریشش را آنکارد نمی کند. اهل ظاهر دل خوش به همین ظواهر بودند که طشت رسوایی اختلاس سه هزار میلیاردی چنان از بام رسوایی پاک ترین دولت تاریخ به زیرافتاد که صدایش تا حشر در گوش تاریخ این سرزمین طنین انداز است و تازه کو تا صبح نتایج دسته گلی که اهل ظاهر به آب داده اند به تمامی بدمد که این هنوز از نتایج سحر است.اهل ظاهر باید هم قیاس به نفس کنند و علی مطهری را به چیزهایی متهم کنند که خود سزاوار آنند. علی مطهری امروز در مجلس نشان داد علاوه بر استقلال رای و صراحت و صداقت- سه متاعی که ای کاش همه نمایندگان مردم به آن آراسته بودند- از رندی نیز بی بهره نیست. سخن او البته صریح بود و نیاز به توضیح و شرح و بسط ندارد اما او مجبور بود برای واضح تر شدن موضوع نمایندگان را به سخن خودشان ارجاع دهد.آن ها به راحتی وزرایی را که به مجلس معرفی می شدند به چیزهایی متهم می کردند. مطهری به آن ها یادآور شد که اگر هنوز هم معیارتان همان چیزی است که پیش از این بود پس نباید به این وزیر هم رای بدهید. سخن کاملا واضح و شفاف بود اما اهل ظاهر همین که دیدند مطهری در مقام مخالف قرار است صحبت کند تصمیمشان را گرفتند. باید مطهری را به هوچی گری و مخالف خوانی تعمدی متهم کنند. همین کار را هم کردند بدون آن که لحظه ای حتی به سخنش گوش بسپارند. اهل ظاهر به سخن هیچ کس گوش نمی دهند به عمل کسی هم توجه نمی کنند آن ها فقط به ظاهر توجه می کنند. همین که آقای فرهادی چفیه اش را از گردن باز نکرد پس نتیجه می گیریم فرهادی وزیر خوبی است. غافل از آن که مردی که امروز متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی است نه تنها چفیه بر گردن می انداخت که در صف نخست راهپیمایی روز قدس نیز شرکت می کرد.برای این که اهل ظاهر نگارنده را به ضدیت با چفیه متهم نکنند مجبورم توضیح بدهم که بنده با چفیه و سجاده و راهپیمایی هیچ مخالفتی ندارم اما این ها را شرط کافی برای تکیه زدن بر صدارت و وزارت و وکالت نمی دانم. فتامل جدا.

کد N602053