آن مرد با چامسکی آمد

بین الملل اروپا

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: "جولیان آسانژ" پس از مدتها غیبت، با متفکر و نظریه پرداز مشهور آمریکایی در مقابل دوربین های رسانه ها ایستاد.

"نوام چامسکی" نظریه پرداز و تحلیلگر صاحب نام آمریکایی به دیدار "جولیان آسانژ" موسس سایت ویکی لیکس رفت. آسانژ که دو سال است در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد، پس از دیدار با چامسکی در مقابل دوربین های رسانه ها ظاهر شده و عکس یادگاری گرفت. موسس 43 ساله سایت افشاگر ویکی لیکس که در سوئد متهم به تعرض جنسی شده است پس از آزاد شدن به قید وثیقه به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شد.