فیلم/ حرکت جنون‎آمیز با خودرو در عربستان سعودی

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

طی سالهای اخیر انجام حرکات جنون آمیز با استفاده از خودروهای مختلف به تفریح مورد علاقه جوانان سعودی تبدیل شده، اما یکی از همین افراد اخیرا در منطقه "حائل" در تلاش برای انجام یک حرکت نمایشی دچار حادثه‎ای خطرناک شد که البته از آن جان سالم به در برد.

فیلم/ حرکت جنون‎آمیز با خودرو در عربستان سعودیطی سالهای اخیر انجام حرکات جنون آمیز با استفاده از خودروهای مختلف به تفریح مورد علاقه جوانان سعودی تبدیل شده، اما یکی از همین افراد اخیرا در منطقه "حائل" در تلاش برای انجام یک حرکت نمایشی دچار حادثه‎ای خطرناک شد که البته از آن جان سالم به در برد.