فرهادی:

اولین اقدام کاری‌ام دنبال کردن بودجه سال آینده وزارت علوم است

دولت

29 سال پیش در تاریخ پنجم آذر سال 64 به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب شدم و امروز هم دوباره به این سمت انتخاب شدم و این تقارن زمانی را به فال نیک می‌گیرم.

 محمد فرهادی پس از ورود به وزارتخانه اولین نشست کاری خود را با حضور برخی معاونان وزارت علوم برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، ضمن تشکر از اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ‌اولین اقدام کاری‌ام دنبال کردن موضوع بودجه سال آینده وزارت علوم است.

وی افزود: جا دارد از تلاش‌های آقای نجفی در دوران تصدی سرپرستی وزارت علوم تشکر کنم.

بر اساس گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، وزیرعلوم گفت: 29 سال پیش در تاریخ پنجم آذر سال 64 به عنوان وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب شدم و امروز هم دوباره به این سمت انتخاب شدم و این تقارن زمانی را به فال نیک می‌گیرم.

کد N599948