حاجی‌ دلیگانی خطاب به باهنر:

چرا بین نمایندگان تبعیض می‌گذارید؟

مجلس

نمایندگان شبهه ایجاد نكنند پرداخت حقوق به رزمندگان راه دارد که باید راه آن را پیدا کنیم و با دولت این موضوع را حل کنیم چرا که تا وقتی دولت بار مالی آن را نپذیرد، براساس اصل 75 قابل طرح نیست.

نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: نمایندگان شبهه ایجاد نكنند. پرداخت حقوق به رزمندگان راه دارد که باید راه آن را پیدا کنیم و با دولت این موضوع را حل کنیم؛ چراکه تا وقتی دولت بار مالی آن را نپذیرد، براساس اصل 75 قابل طرح نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمدرضا باهنر در پاسخ به اخطار حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر و میمه و در جریان رسیدگی به ماده 38 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر لحاظ کردن رزمندگان در دریافت حقوق و مستمری مندرج در این ماده گفت: همه مجلس كه خود من كوچكترین عضو آن هستم موافق رزمندگان هستیم بنابراین مجلس را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نكنید.

نماینده مردم تهران افزود: ما رزمنده نبوده‌ایم اما بوی آنها را می‌شناسیم و می‌دانیم درد آنها چیست. نمایندگان شبهه ایجاد نكنند. پرداخت حقوق به رزمندگان راه دارد که باید راه آن را پیدا کنیم و با دولت این موضوع را حل کنیم؛ چراکه تا وقتی دولت بار مالی آن را نپذیرد، براساس اصل 75 قابل طرح نیست.

وی ادامه داد: اینکه اینجا این پیشنهاد را تصویب کنیم، شورای نگهبان آن را رد کند یا دولت به دلیل بار مالی نپذیرد و بعد بگویند دولت و شورای نگهبان مخالف بود یا مجلس موافق بود، خوب نیست، ما همه همدلیم و این معضلات و مشکلات را می‌فهمیم.

این در حالی است كه یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در جریان رسیدگی به ماده 38 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر لحاظ شدن حقوق برای رزمندگان که باهنر پس از شنیدن اخطار احمد توکلی مبنی بر مغایر بودن این پیشنهاد با اصل 75 قانون اساسی اعلام کرد که این پیشنهاد مغایر قانون اساسی است و قابل طرح نیست.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی نیز با بیان اینكه چرا بین نمایندگان تبعیض می‌گذارید بیان داشت: اگر آقای توکلی اخطار داشته باشد حتما به آن توجه می‌کنید اما اخطار فردی مثل من که دور اولی هستم را نمی‌پذیرید.

نماینده مردم شاهین‌شهر و میمه اظهار داشت: چرا بین نمایندگان تبعیض ناروا قائل می‌شوید؟ جرم رزمندگان این است که جانباز نشده‌اند. بسیاری از رزمندگان در حال حاضر شغل ندارند و به دربه‌دری افتاده‌اند و شما به خاطر اینکه آقای توکلی اخطار می‌دهد، آن را حذف می‌کنید.

کد N599683