جلسه رای اعتماد وزیر جای شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری 92 نیست

سیاست مجلس

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: همچنان دچار ادبیات دوگانه هستیم، هم تعریف می کنیم و هم حرف هایی می زنیم که مجلس در افکار عمومی دچار مشکل می شود اینجا جلسه رای اعتماد وزیر بود جلسه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری 92 نبود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قاسم جعفری عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در تذکر شفاهی گفت: از زمانی که رئیس جمهور در جلسه رای اعتماد سخنرانی خود را آغاز کردند بنده اخطار داشتم که متاسفانه رئیس جلسه اجازه ندادند در حالی که نباید این حق نمایندگی ضایع شود.

وی افزود: به نظر می رسد برخی همچنان دچار ادبیات دوگانه هستند، هم از مجلس تعریف کنیم و هم حرف هایی بزنیم که مجلس دچار مشکل در افکار عمومی شود.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: اینجا جلسه رای اعتماد است جلسه شمارش آرای سال 92 نیست، صحبت های رئیس جمهور درست نبود.

به گزارش مهر محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: در جلسه رای اعتماد مخالف و موافق در مذاکرات شرکت می کنند قرار نیست در قالب تذکر و اخطار، مخالف و موافق صحبت کنند.

وی افزود: اگر رئیس جمهور حرفی زدند و شما درباره آن نظر دارید مصاحبه و سخنرانی کنید و درباره آن اظهار نظر کنید.

باهنر خاطرنشان کرد: صحن مخالف و موافق مشخص است و قرار نیست در قالب تذکرات مخالفت و موافقت کنیم.

براساس این گزارش پس از پایان اظهارات باهنر قاسم جعفری که در جریان سخنانش میکروفون وی از سوی هیات رئیسه قطع شد برای اعلام اعتراض خود نزد باهنر رفت و با وی گفتگو کرد.