بان كی مون خواستار آرامش و خویشتن‌داری در فرگوسن شد

سیاسی

دبیرکل سازمان ملل متحد از تمامی معترضان در فرگوسن و سراسر آمریکا که تصمیم‌ هیات منصفه دادگاه مبنی بر تبرئه ضارت نوجوان سیاه‌پوست را قبول ندارند، خواست از خشونت دوری کرده و راهپیمایی‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

«بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار رعایت آرامش و حفظ خویشتن‌داری در فرگوسن شد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، «استفان دوجاریک» سخگوی‌ بان گفت که دبیرکل سازمان ملل متحد از تمامی معترضان در فرگوسن و سراسر آمریکا که تصمیم‌ هیات منصفه دادگاه مبنی بر تبرئه ضارت نوجوان سیاه‌پوست را قبول ندارند، خواست از خشونت دوری کرده و راهپیمایی‌های خود را به صورت مسالمت‌آمیز برگزار کنند.

وی همچنین از افسران پلیس خواست تا به حقوق شهروندان احترام بگذارند.

کد N598967