چه کسانی رئیس جمهور را در جلسه رای اعتماد همراهی می‌کنند

مجلس,مجلس شورای اسلامی,همراهان رئیس جمهور

فرهادی وزیر پیشنهادی؛ نجفی سرپرست وزارت علوم؛ جهانگیری معاون اول رئیس جمهور؛ نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور؛ انصاری معاون اول پارلمانی رییس جمهور؛ دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی؛ علوی وزیر اطلاعات؛ فریدون دستیار ارشد رییس جمهور؛ ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و همچنین صادق مشاور رسانه‌ای رییس جمهور همراهان رئیس جمهور در این جلسه هستند.

رئیس جمهور که برای دفاع از وزیر پیشنهادی علوم٬ وارد مجلس شده بود٬ در حال حاضر مشغول سخنرانی در خصوص گزینه پیشنهادی وزارتخانه علوم و همچنین مسائل دیگر در مورد فرهادی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ همراهان رئیس جمهور در این جلسه٬ فرهادی وزیر پیشنهادی؛ نجفی سرپرست وزارت علوم؛ جهانگیری معاون اول رئیس جمهور؛ نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور؛ مجید انصاری معاون اول پارلمانی رییس جمهور؛ حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی؛ محمود علوی وزیر اطلاعات؛ حسین فریدون دستیار ارشد رییس جمهور؛ سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور و همچنین محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رییس جمهور بودند.

کد N598851