با موافقت نمایندگان تصویب شد؛

صدور اوراق مشارکت ارزی برای تامین منابع ارزی طرح‌ها

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای این ماده مصوب کردند تا به‌منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های موجه به شرکتهای دولتی اجازه داده شد در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند تا به‌ منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های موجه به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی  اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا  نمایندگان مجلس‌شورای درجلسه علنی امروز مجلس چند بند ازماده 37طرح الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردند که بر این اساس صدور اوراق مشاکت ارزی برای تامین منابع ارزی در بازارهای ارزی مجاز می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بندهای این ماده مصوب کردند به‌ منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی، به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه‌های توسعه اقدام کنند.

صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک یادشده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت‌های مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی ‌با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده 87 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.

همچنین طبق تبصره این بند، چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانیده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه‌داری کل‌کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت نماید.

علاوه براین، مجلس به دستگاه‌های اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی اجازه داد اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به‌منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری پیش‌بینی شده است، برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه‌ سود تسهیلات به‌صورت وجوه اداره شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک‌های عامل و صندوق‌های حمایتی و توسعه‌ای دولتی قرار دهند.

آیین‌نامه اجرای این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیلات و میزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق‌های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هزینه خدمات مدیریت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب مصوبه مجلس، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، سازمان توسعه برق ایران، شرکت ‌توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر‌تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور حداکثر تا 2.5 درصد اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات تخصیص‌یافته از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت ‏برنامه‌ریزی ‏و ‏نظارت‏ راهبردی ‏رئیس‌جمهور تعیین می‌شود

کد N598391