• ۳۰بازدید

دیدار علمای جهان اسلام با رهبر معظم انقلاب

کنگره جهانی جریان‌های افراطی

شرکت کنندگان در کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند.

شرکت کنندگان در کنگره جهانی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام با رهبر انقلاب دیدار کردند.

وبگردی