حمله عوامل آل خلیفه به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

عوامل رژیم آل خلیفه در بحرین به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم از روحانیون برجسته شیعه در این کشور یور ش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای امنیتی بحرین به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز حمله کردند.

نیروهای آل خلیفه در جریان این حمله منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم را تفتیش کردند. وی یکی از روحانیون برجسته شیعه در بحرین است.

عوامل آل خلیفه از تمامی مدارک شناسایی اعضای خانواده آیت الله شیخ قاسم و خودروی یکی از فرزندان ایشان تصویربرداری کردند.

رژیم آل خلیفه طی 3 سال گذشته از آغاز قیام مردمی این کشور به اشکال مختلف سعی دارد انقلاب بحرین را سرکوب کند.