ابوترابی‌فرد در پاسخ به تذکر و اخطار نمایندگان:

اگر مصوبات استحكام ندارد به علت مشكلات ساختاری است

مجلس,ایلنا

تلاش هیات رییسه بر آن است که مصوبات از استحکام و اتقان لازم برخوردار باشد و در نهایت به مصوبه ای برسیم که دولت بتواند در بودجه استفاده کند.اگرهم میبینیم مصوبات استحكام ندارد به دلیل صحبت نكردن مخالفان و موافقان نیست بلكه یكسری مشكلات ساختاری وجود دارد.از نمایندگان میخواهیم تا همكاری كنند

نایب رئیس اول مجلس تاكید كرد: تلاش هیات رئیسه بر آن است که مصوبات از استحکام و اتقان لازم برخوردار باشد و در نهایت به مصوبه‌ای برسیم که دولت بتواند در بودجه استفاده کند. اگرهم می‌بینیم مصوبات استحكام ندارد به دلیل صحبت نكردن مخالفان و موافقان نیست بلكه یكسری مشكلات ساختاری وجود دارد. از نمایندگان می‌خواهیم تا همكاری كنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا محمدحسن ابوترابی در پاسخ به تذكری كه احمد توكلی نماینده تهران٬ مبنی بر اینكه باید صحن مجلس بهتر اداره شود و وقت معینی برای مخالفان و موافقان طرح ها درنظر گرفته شود گفت: از آنجایی كه وقت محدود است اگر نمایندگان دغدغه جدی داشته باشند همه مخالفان و موافقان جای صحبت دارند اما درمواقعی كه ظرفیت محدود باشد مخالفین هم برای اظهارنظر نکردن٬ همراهند پس دیگر جایی برای انتقاد و تذکر شما باقی نمی ماند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: تلاش هیات رئیسه بر آن است که مصوبات از استحکام و اتقان لازم برخوردار باشد و در نهایت به مصوبه ای برسیم که دولت بتواند در بودجه استفاده کند.اگرهم میبینیم مصوبات استحكام ندارد به دلیل صحبت نكردن مخالفان و موافقان نیست بلكه یكسری مشكلات ساختاری وجود دارد.

این در حالی است که احمد توکلی در تذكری دیگر بیان داشت: اگر به مواد 192و،157152، 153  آیین نامه داخلی توجه كنیم٬   هیات رئیسه را ملزم می‌کند٬ اگر نمایندگان تخلفی در اجرای آیین نامه دیدند تذكر بدهند اما متأسفانه این رعایت نمی‌شود و تذکرات به تأخیر افتاده و از خاصیت می‌افتد. اگر با عجله تصمیم‌گیری کنیم پس از مدتی قانون نیاز به اصلاح پیدا می‌کند.

همچنین در ادامه ابوذر ندیمی نماینده لاهیجان نیز در اخطاری به استناد اصل 84،‌85 و 86 قانون اساسی گفت: بر اساس این اصول هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگران نیست و نمایندگان در اظهارنظر آزادند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: نمایندگان موافق و مخالف در جریان رسیدگی به طرح ها و لوایح حق دارند که 5 دقیقه اظهارنظر کنند از این رو هیأت رئیسه نمی تواند اگر نماینده‌ای اصرار به صحبت داشت او را ممنوع کند. اینکه می‌خواهیم رسیدگی به این طرح را مدیریت کنیم تا قبل از بودجه به تصویب برسد را قبول دارم اما نباید نمایندگان را از بیان موافقت و مخالفت خود منع کنیم.

در آخر  محمدحسن ابوترابی فرد در پاسخ به این تذکر گفت:  اگر كسی بخواهد كه صحبت كند حتما به او اجازه خواهیم داد و از نمایندگان می‌خواهیم همكاری كنند

کد N597412