دیدار ظریف و کری برای سومین بار

سیاست خارجی

این دیدار پس از نشست رسمی وزیران امور خارجه ایران و 1+5 و نیز قبل از حضور دو وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران انجام شد.

وزررای امور خارجه ایران و آمریکا با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف و جان کری با یکدیگر برای سومین بار به صورت دو جانبه دیدار و گفت‌وگو کردند. 

این دیدار پس از نشست رسمی وزیران امور خارجه ایران و 1+5 و نیز قبل از حضور دو وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران انجام شد.

کد N596541