تصویر/ کری و روزهای حساس

بین الملل ایران در جهان

وزیر امور خارجه آمریکا در روزهای اخیر ساعات بسیار پرمشغله ای را در وین پشت سر می گذارد.

به گزارش خبرگزاري مهر، "جان کری" از روز پنجشنبه هفته گذشته به وین سفر کرده تا شاید بتواند عاملی باشد بر توافق بر سر یکی از مهمترین موضوعاتی که در 10 سال گذشته بحث های زیادی را در جهان موجب شده است.

جان کری در وین تلاش می کند تا بتواند یک نمره قابل قبول در پرونده سیاست خارجی اوباما ثبت کند، از همین رو طی دور روز گذشته پس از آنکه از طریق تماس های تلفنی جزئیات مذاکرات وین را به اطلاع همتایان خود در کشورهای مختلف رساند در گفتگوهای دو و چندجانبه با وزیران خارجه ایران و کشورهای 1+5 شرکت کرد.

این تصویر نشان می دهد که گفتگوهای تلفنی کری در فضایی بدور از محل مذاکرات و تحت مراقبت شدید نیروهای امنیتی انجام می شوند.

بر اساس آخرین خبرها از وین، گویا طرفین با تمدید مذاکرات موافقت کرده و برنامه اقدام مشترک (توافقنامه ژنو) نیز تا ماه جولای تمدید شده است.