برای رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی؛

سعید مرتضوی در دادسرا حاضر شد

سیاست داخلی,سعید مرتضوی

سعید مرتضوی که برای رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به دادسرا احضار شده بود٬ به دادسرای کارکنان دولت وارد شد.

سعید مرتضوی دقایقی قبل در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حاضر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی که برای رسیدگی به پرونده تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی به دادسرا احضار شده بود٬ به دادسرای کارکنان دولت وارد شد.

رسیدگی پرونده تامین اجتماعی روز دوشنبه در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت٬ معین شده بود.

کد N595888