وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با ایلنا:

بنا نداریم در کشور محدویتی ایجاد کنیم

دولت,سید محمود واعظی

در ده سال گذشته همواره بر شبکه اطلاعات بحث شده است اما هیچ عملی دراین ارتباط با آن رخ نداده است که این امکانات فراهم شود تا مردم از سراسرکشور بتوانند از آن استفاده کنند.

وزیر ارتباطات با با بیان اینکه شبکه ملی ارتباطات یک خواست عمومی بوده است اظهار کرد: هم مقام معظم رهبری و هم مجلس شورای اسلامی همواره برا آن تاکید داشته‌اند.

سید محمود واعظی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در باره بحث اینترنت ملی و این که آیا این موضوع محدویت اینترنت و با شعارهای انتخاباتی آقای روحانی درتناقض است، گفت: این اشتباه است که کسی فکر کند شبکه ملی اطلاعات محدودیت است، شبکه ملی اطلاعات یک مزیت برای مردم عزیرمان به وجود می آورد که بتوانند به سرعت از آنچه در داخل کشور از نظر محتوا تولید می‌شود٬ استفاده بکنند و در دسترشان قرار گیرد.

وی ادامه داد: به هیچ وجه بنا نداریم در کشور محدویتی به وجود بیاوریم این نه خواست نظام است نه با سیاست های آقای دکتر روحانی هم خوانی دارد چراکه ما به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعتقاد داریم.

وزیر ارتباطات با بابیان اینکه شبکه ملی ارتباطات یک خواست عمومی بوده است اظهار کرد: هم مقام معظم رهبری و هم مجلس شورای اسلامی همواره برا آن تاکید داشته و در برنامه پنج ساله پنجم هم بوده است.

واعظی گفت: در ده سال گذشته همواره بر شبکه اطلاعات بحث شده است اما هیچ عملی دراین ارتباط با آن رخ نداده است که این امکانات فراهم شود تا مردم از سراسرکشور بتوانند از آن استفاده کنند.

کد N595805