فرانکفورترآلگماینه:

نفوذ ایران در خاورمیانه راه حل دیپلماتیک را ضروری کرده است

بین الملل ایران در جهان

یک روزنامه آلمانی در شماره امروز خود آورده است که تاثیرگذاری ایران در خاورمیانه ضرورت تحقق راهکار دیپلماتیک در مذاکرات هسته ای را افزایش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه آلمانی فرانکفورترآلگماینه در شماره امروز خود نوشت:موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه، نه تنها به لحاظ وزن غیر قابل انکار ایران در منطقه، نه فقط به خاطر نقش و نفوذ این کشور بزرگ خاورمیانه ، بلکه به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک خاص ایران است. در واقع، ایران یکی از معدود کشورهایی در جهان است که در آن، غرب و روسیه می توانند تلاش های خود را هماهنگ کرده و با یکدیگر پیوند بزنند.

این روزنامه در ادامه نوشته است: در حال حاضر گفتگوهای هسته ای بین ایران و کشورهای گروه 1+5 در وین در جریان است و دو طرف برای دستیابی به توافق تلاش می کنند.

فرانکفورترآلگماینه همچنین آورده است :گسترش نفوذ ایران در خاورمیانه، کفه ترازو را به نفع یک راه حل دیپلماتیک با تهران سنگین کرده است. غرب تلاش می کند تا پرونده هسته ای ایران را با مذاکرات و از طریق دیپلماتیک حل و فصل کند.

رویکرد دیپلماتیک سبب نزدیکی سیاسی غرب به تهران شده ، هرچند روند این نزدیک به شدت محتاطانه است.

در این نزدیکی محتاطانه آمریکا و غرب به ایران ، معضل "داعش" جای خود را در حساب گری های سیاسی غرب باز می کند. آمریکا و غرب، اکنون بر این باور هستند که موضوع "داعش" در عراق و سوریه، موضوعی است حیاتی و فوری و نقشی که ایران می تواند در این باره بازی کند، به چشم آمریکا و غرب بسیار مهم جلوه می کند.