امیرآبادی خبر داد:

اخراج کارمندان افشاکننده تخلفات وزارت صنعت در واردات کالا

سیاست مجلس

رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک از اقدام غیرقانونی وزارت صنعت در اخراج کارمندانی که با هیات تحقیق و تفحص مجلس همکاری کرده اند خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در واردات کالاهای استراتژیک گفت: پس از قرائت تحقیق و تفحص از شرکت های زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، کارمندانی که از این شرکت ها با هیات تحقیق و تفحص مجلس همکاری داشته اند متاسفانه اخراج شده اند.

وی از ریاست مجلس خواست به این موضوع ورود کرده و مشکل کارمندان را حل کند.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این مسئله را پیگیری می کنیم.