با تصویب نمایندگان؛

اعضای هیات علمی دانشگاه ها مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی نیستند

سیاست مجلس

اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای خرید سهام شرکت های دانش بنیان مشمول قانون منع مدخله در معاملات دولتی نیستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با تصویب ماده ای به اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمت های آموزشی و پژوهشی مجوز دادند با اطلاع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیات مدیره شرکت های دانش بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نباشد.