نایب‌‌رئیس مجلس پس از زنگ اتمام صحن علنی عصر؛

حضور تمامی نمایندگان در صحن علنی فردا ضروری است

مجلس,مجلس شورای اسلامی

نایب‌رییس مجلس ضمن به صدا در آوردن زنگ اتمام صحن علنی مجلس حضور تمامی نمایندگان در صحن علنی فردا را ضروری دانست

نایب‌رییس مجلس  ضمن به صدا در آوردن زنگ اتمام صحن علنی مجلس  حضور تمامی نمایندگان در جلسه فردای صحن علنی را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار  پارلمانی ایلنا  محمدرضا باهنر زنگ پایان  صحن علنی عصر  مجلس شورای اسلامی را راس ساعت 16 و45 دقیقه به صدا در آورد.

نایب‌‌رئیس مجلس گفت: حضور تمامی نمایندگان در جلسه فردای صحن علنی ضروری بوده و تمامی مرخصی ها لغو است از این رو مرخصی های یک طرفه ای وجود ندارد و باید نمایندگان موافقت برای مرخصی خود اخذ کنند.

باهنر ادامه داد: جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی فردا دوشنبه 3 آذرماه رأس ساعت 8 صبح و به منظور بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برگزار می‌شود

کد N594733