محکومیت دو سرهنگ به جرم شکنجه پدر رئیس جمهوری شیلی

بین الملل آمریکای لاتین

دو سرهنگ سابق ارتش شیلی به جرم شکنجه پدر "میشله باشلت" در سال 1973 به زندان محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ژنرال "آلبرتو باشلت" در جریان کودتای نظامی ژنرال "آگوستو پینوشه" دستگیر شده و مورد شکنجه قرار گرفته است. دادگاهی در شیلی با تایید این مطلب "رامون کاسرس یوکوئرا" و "ادگار سبالوس" دو سرهنگ پیشین ارتش این کشور را به اتهام شکنجه ژنرال باشلت به سه و دو سال زندان محکوم کرد.

ژنرال باشلت پدر رئیس جمهوری کنونی شیلی در سال 1974 در جریان شکنجه با شوک الکتریکی دچار حمله قلبی شد و درگذشت. "ماریو کاروزا" قاضی دادگاهی در سانتیاگو پایتخت شیلی با اعلام این مطلب گفت متهمان بارها با شکنجه ژنرال باشلت مرتکب جنایت شده اند. در همین حال "آلوارو الیزالده" سخنگوی دولت شیلی این اقدام را به عنوان "گام دیگری در راستای درستی و عدالت مورد نیاز جامعه" ارزیابی کرد.

گفتنی است "میشله باشلت" از زندانیان سیاسی دوره دیكتاتوری پینوشه بوده و مورد شكنجه قرار گرفته و سالها در تبعید بسر برده است. پدر وی نیز یكی از ژنرالهای نیروی هوایی شیلی بود كه زیر شكنجه حكومت پینوشه به قتل رسید.