اخبار انتخابات ریاست جمهوری تونس؛

استقبال ضعیف تونسی ها/بازدید وزیر دفاع از برخی حوزه های رای گیری

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

مشارکت ضعیف تونسی ها در انتخابات در ساعات اولیه و بازدید وزیر دفاع این کشور از برخی حوزه های برای آگاهی از روند امنیت آنها از مهمترین اخبار انتخابات ریاست جمهوری تونس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تونس، منابع تونسی میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در تونس را تا 11 صبح به وقت محلی11.85 درصد در داخل کشور و18.61 درصد در خارج از کشور دانستند.

از سوی دیگر مهدی جمعه نخست وزیر موقت تونس اعلام کرد: تونس پیروز خواهد شد. گروههای تروریستی موفق به خدشه وارد کردن بر انتخابات نخواهند بود و گواه آن نیز حضور گسترده تونسی ها در حوزه های رای گیری است.

وی پس از اینکه در مدرسه ابتدایی ابن خلدون در کارتاژ رای خود را به صندوق انداخت از جوانان خواست که به پای صندوق بیایند. وی گفت مسئله مهم این است که جوانان به طرح آینده اعتماد کنند.

جمعه تاکید کرد: تونس در آستانه تغییرات دموکراتیک ریشه ای است.دولت تدابیر امنیتی لازم برای برقراری امنیت در روند انتخابات ریاست جمهوری در همه تونس را اتخاذ کرده است.

این درحالی است که غازی الجریبی وزیر دفاع تونس از برخی حوزه های اخذ رای بازدید به عمل آورد و در جریان تدابیر امنیتی قرار گرفت.