معاون وزارت کار و رفاه اجتماعی در جمع فعالین اجتماعی؛

باید از دولت نفتی گذر کرد

دولت

ما با سیاست‌هایمان نهادهای اصلی خانواده را تخریب کرده ایم بنابراین درک عمیق‌تر و رسیدن به یک فهم صحیح از حوزه اجتماعی و انتقال آن به برنامه‌ریزان برنامه ششم توسعه٬ یکی از روش‌های مهم پیشبرد اهداف توسعه است.

معاون رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی که در نشست جایگاه خانواده در برنامه ششم توسعه و در جمع فعالین اجتماعی و حوزه زنان سخن می‌گفت٬ حوزه اجتماع را یک حوزه مغفول مانده در اجتماع ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد میدری گفت: حوزه اجتماع یک حوزه مغفول مانده در برنامه‌های توسعه است. ما از منابع مهم اجتماعی که می‌تواند به دولت کمک کند تا برنامه‌های بهتری داشته باشیم، غافل مانده‌ایم.

وی در ادامه افزود: امیدواریم در دولت تدبیر و امید با شناخت بیشتری که از عرصه اجتماع به دست می آوریم٬ بتوانیم با خود‌آگاهی و تلاش٬ از دولت نفتی گذر کنیم.

احمدی میدری در پایان تاکید کرد: ما با سیاست‌هایمان نهادهای اصلی خانواده را تخریب کرده ایم بنابراین درک عمیق‌تر و رسیدن به یک فهم صحیح از حوزه اجتماعی و انتقال آن به برنامه‌ریزان برنامه ششم توسعه٬ یکی از روش‌های مهم پیشبرد اهداف توسعه است.

کد N594402