مجوز افتتاح حساب اختصاصی برای وزارت آموزش و پرورش صادر شد

سیاست مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده‌ای از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به وزارت آموزش و پرورش مجوز دادند که درآمدهایش را به حساب اختصاصی خود واریز کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار داشت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت می‌کنند به استثنای درآمدهای موضوع ماده 7 این قانون را به حساب درآمد اختصاصی که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود واریز کنند. مازاد درآمدهای اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها در سقط اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود حسب مورد به همان اداره کل آموزش و پرورش استان که درآمد کسب کرده است، اختصاص می یابد.

این ماده با 132 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.