با رای نایندگان؛

دو عضو ناظر مجلس در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب شدند

سیاست مجلس

دو عضو ناظر مجلس در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی با رای نمایندگان مجلس انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان دو عضو ناظر در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را منصوب کردند.

بر این اساس مجتبی رحماندوست، نماینده مردم تهران در مجلس و عباس صلاحی، نماینده تفرش و آشتیان در مجلس به عنوان دو عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی انتخاب شدند.