کوچکی‌نژاد خواستار شد:

بررسی روند مذاکرات هسته‌ای در جلسه غیرعلنی

سیاست مجلس

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی روند مذاکرات و توافقات هسته‌ای در جلسه غیرعلنی شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در تذکری خواستار بررسی مذاکرات و توافقات هسته‌ای در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی شد.

وی گفت: نمایندگان در جریان مذاکرات و توافقات قرار ندارند و باید در جلسه غیرعلنی این موضوع در مجلس بررسی شود زیرا نمایندگان حق اظهارنظر در همه موارد را دارند.