فرانکفورترآلگماینه:

افزایش احتمال تمدید روند مذاکرات هسته ای ایران

بین الملل ایران در جهان

یک روزنامه آلمانی در شماره امروز خود از افزایش احتمال تمدید مذاکرات هسته ای ایران با 1+5 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در شماره امروز خود آورده است: مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 در حالی در وین پایتخت اتریش همچنان جریان دارد که در شرایط کنونی احتمال تمدید این گفتگوها بیش از پیش خودنمایی می کند.

این روزنامه با اشاره به حضور وزرای امورخارجه آلمان، آمریکا و فرانسه در مذاکرات وین نوشت: وزرای امورخارجه سه کشور مطرح در حالی که کمی انتظارات خود را در قبال پرونده هسته ای ایران کاهش داده اند، اما باز خواستار کمتر شدن فاصله های موجود میان طرفین هستند.

فرانکفورترآلگمانیه با اشاره به اینکه روز دوشنبه مهلت نهایی تعیین شده در نشست ژنو برای مذاکرات هسته ای با ایران پایان می یابد، افزود: انتظار دستیابی به نتیجه حداقل چیزی است که در حال حاضر جامعه بین الملل انتظار آن را می کشد.

جان کری وزیر امورخارجه آمریکا روز گذشته در وین اعلام کرد که با وجود برخی پیشرفت‌ها اما همچنان موانعی وجود دارد، این در حالی است که اشتان‌مایر در بدو ورود به وین اظهار داشت که انتظارش را از نتیجه مذاکرات کاهش داده است.

باید ببینیم در زمان باقی مانده یک روزه مذاکرات هسته ای چه گفتگوهایی صورت می گیرد، اما گمانه زنی بر سر تمدید روند مذاکره با ایران نیز همچنان ورد زبان هاست.