رییس دانشگاه علامه طباطبایی:

گفتمان اعتدال محصول دوره‌ای از افراط و تفریط است

اعتدال

رییس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر گفتمان اعتدال به طرد سایر گفتمان‌ها بپردازد، ممکن است نقش ایجاد تعادل در جامعه را از دست بدهد.

حسین سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این‌که گفتمان‌ها، نظام‌های معناداری هستند که در جریان‌های تطورات طبیعی تاریخی جوامع در درون گروه‌های اجتماعی یا درون یک جامعه سیاسی شکل می‌گیرند، اظهار کرد: همه کنش‌های اجتماعی، مفاهیم و رفتارها ذیل این گفتمان‌ها معنا می‌یابد و عمل می‌شود.

رییس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: گفتمان‌ها با اراده خاص یا بخشنامه به وجود نمی‌آیند. گفتمان‌ها محصول تطورات تاریخی بوده که شرایط سیاسی و اجتماعی نیز در شکل‌گیری آنها دخالت دارد. گفتمان‌ها نظام معنایی و مفهومی هستند که می‌توانند پاره‌ای از مشکلات جامعه را حل کنند.

وی با اشاره به این‌که گفتمان اعتدال حاصل تجربه دوره‌ای از افراط و تفریط در محیط سیاسی کشور و وجود نظام‌های معنایی رادیکال بوده است، گفت: به همین دلیل زمینه‌های اجتماعی برای پیدایش نظام‌های معنایی که فهم و کردار آنها در حوزه‌های کنش اجتماعی از افراط و تفریط دور باشند، شکل گرفت اما هنوز محل بحث است که آیا اعتدال به گفتمان تبدیل شده است یا خیر؟

رییس دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه تصریح کرد: اینکه یک شعار سیاسی یا خط مشی سیاسی در دوره‌ای توسط جامعه پذیرفته شود به این معنا نیست که آن شعار به گفتمان و همچنین گفتمان غالب تبدیل شده است، بلکه به این معناست که آن خط مشی سیاسی پذیرفته شده است.

وی افزود: هر گفتمان، حادگفتمان خود را هم خواهد داشت، بنابراین برخی معتقدند ممکن است این گفتمان عملکرد اعتدالی خود را از دست بدهد چون خط مشی سیاسی و اجتماعی اعتدال، خط مشی است که در ذیل آن گفتمان‌های زیادی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، بنابراین اگر این گفتمان به طرد سایر گفتمان‌ها بپردازد ممکن است نقش ایجاد تعادل در جامعه را از دست بدهد.

سلیمی همچنین با اشاره به این‌که اگر اهل اندیشه و عمل سیاسی در جامعه به این نتیجه برسند که یک نظام معنایی متفاوتی برای فهم پدیده‌ها و عملکردها مورد نیاز است، در آن شرایط یک نظام معنایی با مفاهیم مرکزی شروع به شکل گرفتن می‌کند، خاطرنشان کرد: هنوز این شرایط در جامعه فکری ما وجود ندارد، ولی در عرصه کنش سیاسی به تدریج این وفاق در حال شکل‌گیری است که عملکردها بر مبنای اعتدال و رفتار معتدل در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی می‌تواند گره‌های کشور را باز کند.

رییس دانشگاه علامه طباطبایی در پایان افزود: در پاره‌ای از نظرات گفتمانی بیان می‌شود که گفتمان‌ها سیال بوده و دچار قبض و بسط می‌شوند. گفتمان‌ها می‌توانند با سایر گفتمان‌ها ترکیب شده و تعدیل شوند. گفتمان‌ها می‌توانند امحا شوند و آنها همواره در حال تحول و دگرگونی هستند.

انتهای پیام

کد N593143