شورای نگهبان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را رد کرد

مجلس

پیش‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 2 فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را به تصویب رسانده بودند.

شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.

به گزارش ایلنا، شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی مربوط به وظایف وزیر دادگستری را رد کرد.

پیش‌تر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 2 فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل 160 قانون اساسی را به تصویب رسانده بودند.

کد N593050