داوداوغلو:

تعریف استراتژی برای تامین ثبات در خاورمیانه ضروری است

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

نخست وزیر ترکیه از لزوم استراتژی برای تامین ثبات در خاورمیانه سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان،"احمد داوداوغلو" در جمع خبرنگاران همچنین تصریح کرد: ترکیه برای تامین امنیت در خاورمیانه به حمایتهای لازم خود ادامه خواهد داد.

داوود اوغلو در ادامه تصریح کرد: ضروری است به جای یک رویکرد موقت در قبال مسائل خاورمیانه، استراتژی ای تعریف شود که قادر به تامین امنیت پایدار در این منطقه شود.

وی افزود: وقتی که ما سرگرم کوبانی هستیم و در این اثنا شهر حلب با خاک یکسان می شود نمی توان در سوریه ثبات پایدار تامین نمود. تمامی تلاش ما در راستای تولد یک جریان جدید سیاسی در سوریه است که قادر به نمایندگی اراده ملت باشد. ضمن اینکه مهمتر از کیستی ریاست این جریان، پذیرش آن است.

داوود اوغلو گفت: نخستین مسئله ما عدم شکل گیری سیل جدیدی از مهاجرین به سوی ترکیه است. اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد این سیل مهاجرین در منطقه امنی در خود سوریه اسکان داده شوند.

وی تصریح کرد: در این رویکرد احتمال سقوط شهر حلب نیز مد نظر قرار دارد. دوم اینکه رویکردی اتخاذ شود که بتواند به تمامی سوریه امید تزریق کند.