یک رسانه ژاپنی:

ایران و 1+5 بر روی کلیات توافق می کنند

بین الملل ایران در جهان

خبرگزاری کیودو به نقل از منابع حاضر در مذاکرات وین اعلام کرد که طرفین در پایان گفتگوها بر سر کلیات توافق کرده و مذاکرات را نیز به مدت چند هفته و یا ماه تمدید می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیودو در این خبر می نویسد: ایران و کشورهای 1+5 در حال مذاکره برای توافق بر سر کلیات (چارچوب) و تمدید دوره گفتگوها برای رسیدن به توافق جامع هسته ای هستند و به احتمال زیاد به مدت چند هفته و یا ماه این مذاکرات تمدید می شود. 

کیودو در ادامه به نقل از منابعی که اشاره ای به نام آنها نکرده مدعی شده است: بر اساس توافقی که ایران و 1+5 بر سر کلیات موضوع هسته ای خواهند داشت احتمالا بخش دیگری از تحریم های غرب علیه ایران لغو شده و تهران نیز در مقابل محدودیت هایی را در مورد برنامه هسته ای خود بویژه در بخش غنی سازی اعمال می کند.