قتل عام مسافران یک اتوبوس توسط الشباب سومالی

بین الملل آفریقای مرکزی و جنوبی

تروریستهای الشباب سومالی به گمان اینکه مسافران یک اتوبوسی مسلمان نیستند، 28 نفر از مسافران این اتوبوس را در نزدیکی مرزهای کنیا به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع امنیتی در شمال شرق کنیا اعلام کرد که تروریستهای الشباب سومالی 28 نفر از مسافران یک اتوبوس را در نزدیکی مرزهای سومالی به قتل رساندند.

بر اساس این گزارش تروریستهای الشباب سومالی با بستن راه بر این اتوبوس آن را به نقطه کم ترددی هدایت کردند و به دلیلی آنکه گمان می کردند مسافران آن مسلمان نیستند همه را قتل عام کردند.