تظاهرات مخالفان رژیم آل خلیفه با دخالت نظامیان این رژیم به خشونت کشیده شد

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

صدها نفر از ساکنان منطقه الدراز با برگزاری تظاهرات از تحریم انتخابات پارلمانی بحرین که قرار است فردا برگزار شود حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، تظاهرات مخالفان رژیم آل خلیفه در منطقه الدراز در منامه با دخالت نظامیان آل خلیفه به خشونت کشیده شد.

صدها نفر از مخالفان بحرینی که پس از برگزاری نماز جمعه با برگزاری تظاهرات بر مخالفت خود با برگزاری انتخابات پارلمانی فرمایشی که قرار است فردا در بحرین برگزار شود تاکید کردند.

این در حالی است که با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی بسیاری از شهروندان بحرینی با انتشار پلاکارد و پیامهایی در سطح شهر های مختلف بحرین خواهان تحریم این انتخابات شدند.

 شایان ذکر است جمعیت الوفاق بحرین پیشتر با انتشار خبری از ممانعت رژیم آل خلیفه از برگزاری تظاهرات صدها هزار نفری مردم در منامه که قرار بود امروز برگزار شود خبر داد.