عیادت نمایندگان تشکل‌های کارگری استان قم از آیت‌الله صانعی

آیت الله صانعی

نمایندگان تشکل های کارگری استان قم، با حضور در منزل آیت الله یوسف صانعی، از این مرجع تقلید عیادت کردند.

نمایندگان تشکل های کارگری استان قم، با حضور در منزل آیت الله یوسف صانعی، از این مرجع تقلید عیادت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قم، «اکبر شوکت» رئیس کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر قم، «علی درویش» نائب رئیس انجمن صنفی گچ کاران استان قم و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر این استان و همچنین «عباس شیری مهوار» عضو هیئت مدیره کانون کارگران ساختمانی استان قم و عضو هیئت اجرایی خانه کارگر این استان، به نمایندگی از تشکل های کارگری استان قم، با حضور در منزل آیت الله یوسف صانعی، ضمن اطلاع از آخرین وضعیت درمانی این مرجع تقلید، از ایشان عیادت کردند.

اکبر شوکت ضمن ابلاغ سلام علیرضا محجوب٬ دبیر کل خانه کارگر به آیت الله صانعی، ابراز امیدواری کرد که آیت الله صانعی هر چه سریعتر بهبودی کامل خود را به دست آورند.

کد N590607