سی ان ان: سازمان سیا از تازه مسلمانهای اروپا برای نفوذ در القاعده استفاده می کند

واحدمرکزی‌خبر نوشت:

سی ان ان اعلام کرد سازمان سیا از تازه مسلمانهای اروپا برای نفوذ در القاعده استفاده می کند.
به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) برای نفوذ به شبکه القاعده از شیوه های مختلف استفاده می کند. یکی از شیوه هایی که برای این منظور استفاده شده ، بهره گیری از مامورانی بوده است که در داخل این شبکه نفوذ و برای سازمان سیا اطلاعات جمع آوری کرده اند. جالب توجه اینکه شماری از این افراد از مجرمان سابقه دار در کشورهایی همانند دانمارک بوده اند. استورم مورتن که بعد از مسلمان شدن اسمش را به مراد تغییر داد یکی از این افراد است که به القاعده ملحق شد و در داخل این گروه برای سازمان سیا فعالیت کرد. البته روند جذب شدن او به سازمان القاعده و بعدا به سازمان سیا در طول چند سال بود.
نکته جالب توجه اینکه شماری از این افراد به همان سرعتی که مسلمان می شوند و با شست و شوی مغزی به این باور می رسند که دیگران بغیر از مسلمانان در مسیر اشتباه قرار دارند، به همان سرعت نیز از باورداشت و اعتقادهای خود عبور می کنند. در همین چرخش نهایی است که آنها به سمتی دیگر می روند. آنها که دیگر خودشان را مسلمان نمی دانند به سمتی دیگر می روند و به روند موسوم به مبارزه با تروریسم ملحق می شوند.

4949

کد N590444