گاردین:

تردید ها درباره توافق هسته ای افزایش یافته است/تمدید مذاکرات اجتناب ناپذیر

بین الملل ایران در جهان

روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی از اجتناب ناپذیر بودن تمدید زمان مذاکرات هسته ای تا 6 ماه دیگر توسط یکی از مقامات ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین، در گزارشی با اشاره به برخی اظهار نظرها توسط مقامات فعلی و پیشین آمریکا و انگلیس نوشت: تردیدها درباره دستیابی به توافق هسته ای تا 24 نوامبر افزایش یافته است.

در این گزارش با اشاره به اظهارات فلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس که در روز گذشته گفته بود مجبور خواهیم شد زمان مذاکرات را تمدید کنیم، به اظهارات جان کری وزیر خارجه آمریکا پیش از پرواز به وین از پاریس که گفته بود، ما در حال مذاکره برای تمدید مذاکرات نیستیم بلکه در حال مذاکره برای توافق هستیم نوشت: با اینکه سیاست اتخاذ شده رسمی از سوی ایران و آمریکا این است که اصرار کنند بر سر تمدید مذاکرات مذاکره نمی کنند ولی هر چه به پایان زمان تعیین شده برای دستیابی توافق هسته ای نزیک می شویم، اطمینان های پشت پرده درباره دستیابی به توافق هسته ای در حال کم رنگ شدن است.

گاردین به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که تا چند هفته قبل در جریان مذاکرات هسته ای بوده است نوشت: از نظر فیزیکی دستیابی به توافق هسته ای در مدت باقی مانده امکان پذیر نیست و تمدید مذاکرات به مدت 6 ماه دیگر ضروری به نظر می رسد.

همچنین گاردین در این گزارش به نقل از ایان گلدنبرگ یکی از مقامات ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا نوشت: قطعا مذاکرات تمدید خواهد شد فقط مسئله این است که این تمدید چه نوع تمدیدی باشد.