بازدید کیم جونگ اون از کارخانه‌های صنایع غذایی

کد N589724