فرد مسلحی که قصد ورود به کاخ سفید را داشت بازداشت شد

واحدمرکزی خبر نوشت:

فرد اهل آیوای آمریکا با یک اسلحه و چاقو در خودروی خود نزدیک کاخ سفید بازداشت شد.
به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر ، ماموران می گویند کاپهایم چهل و یک ساله از آیوا که با خودروی خود نزدیک کاخ سفید آمده بود، از خودروی خود پیاده شد و پیش یکی از ماموران مخفی رفت و به او گفت که به او گفته اند وارد کاخ سفید شود. وقتی ماموران خودروی او را بازرسی کردند، اسلحه ای با بیش از چهل گلوله پیدا کردند. او داخل خودروی خود یک قبضه چاقو نیز داشت.

4949

کد N589575