گزارش خبرنگار اعزامی مهر از وین/7

روز پرکار تیم هسته ای/ دیدار عراقچی و روانچی با همتایان روس، انگلیسی،فرانسوی و آلمانی

سیاست سیاست خارجی

مذاکره کنندگان کشورمان که از روز گذشته برای آخرین دور مذاکرات هسته ای به وین سفر کرده اند، امروز گفتگوهای دوجانبه ای را در سطح معاونین و تیم کارشناسی بر گزار می کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به وین، نشستهای فشرده دو جانبه  عراقچی و روانچی معاونین وزارت خارجه کشورمان با همتایان خود امروز هم ادامه خواهد یافت.

بر اساس این گزارش مذاکره کنندگان کشورمان ساعت 8 با تیم روسیه و در ساعت 9 با هیئت  آلمانی دیدار می کنند. آنها یک ساعت بعد با مذاکره کنندگان فرانسوی گفتگوهای دوجانبه ای خواهند داشت.
ساعت 11 به وقت وین هم عراقچی و روانچی با هیئت مذاکره کننده انگلیسی دیدار و گفتگو می کنند.
همچنین امروز  نشست های کارشناسی نیز ادامه خواهد یافت.