باموافقت نمایندگان‌ مجلس؛

اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه جابه‌جا خواهد شد

مجلس,اعتبارات طرح‌های تملک

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام خواهدكرد.

با موافقت نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام خواهدكرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا در صحن علنی مجلس نمایندگان  با 166رأی موافق، 12 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 206 موافقت كردند در جریان رسیدگی به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،ماده 9 این طرح  برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع داده شود.

ماده9این طرح به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شد به‌پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط، به‌منظور تأمین پیش‌پرداخت ریالی طرحهایی که از منابع تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابه‌جایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هر دستگاه و در قالب فصل ذی‌ربط اقدام کند.

 

 

کد N587324