بشار الجعفری:

سازمان ملل متحد بر وضعیت حقوق بشر در قطر و عربستان متمرکز شود

بین الملل خاورمیانه و آفریقای شمالی

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد از کمیته حقوق بشر وابسته به این سازمان خواست که بر وضعیت حقوق بشر در قطر و عربستان سعودی متمرکز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در واکنش به گزارش کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهار داشت: این گزارش جانبدارانه و سیاسی است.

وی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد توصیه کرد به جای توجه به حقوق بشر در سوریه بر وضعیت حقوق بشر در قطر و عربستان سعودی متمرکز شود.

بشار الجعفری خاطرنشان کرد: همه علیه سوریه صف بندی کرده اند و این در حالی است که نفت عربستان سعودی در رگ های آنها جاری است.

نماینده سوریه در سازمان ملل متحد در ادامه سندی را نشان داد که به موجب آن وزیر کشور عربستان سعودی به رئیس زندان ها در این کشور دستور داده است زندانیان محکوم به اعدام مشروط بر پذیرش اعزام به سوریه برای جنگ با نظام این کشور از حکم اعدام نجات می یابند.