مهر گزارش می دهد؛

زیاده خواهی و عدم اراده سیاسی طرف مقابل شرایط حصول توافق را با دشواری هایی روبرو کرده است

سیاست سیاست خارجی

ایران تاکنون با تمام حسن نیت و اراده سیاسی پا به مذاکرات گذاشته است، اما گاهی زیاده خواهی و عدم اراده سیاسی طرف مقابل شرایط حصول به توافق را با دشواری هایی روبرو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ‌روز سه‌شنبه 27 آبان ماه،‌ آخرین دور مذاکرات ایران و (۱+۵) برای رسیدن به راهکاری جامع در وین از سر گرفته شد. این در حالی است که تا سوم آذر، آخرین روز تعیین شده برای مذاکرات ، شش روز باقی مانده و همچنان اختلافات تا رسیدن به یک نقطه مشترک زیاد است.

جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده که به دنبال تعامل و مذاکره است و در این راه هیچگاه میز مذاکره را رها نکرده و سعی کرده است به طور واضح نگرانی های مشروع را پاسخ و به حل و فصل آن بپردازد. بنابراین اگر طرف مقابل اراده سیاسی برای اتخاذ تصمیمات سخت برای رسیدن به یک توافق را داشته باشد، بدون شک شرایط برای رسیدن به یک تفاهم برد- برد فراهم است. چرا که پیشنهادهای ارائه شده برای پایان دادن به بحران ساختگی هسته ای ایران می تواند به حصول نتیجه بیانجامد.

نگاهی به مصاحبه روز گذشته دکتر ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در بدو ورود به وین نیز این واقعیت را اثبات می کند. مهمترین محورهای سخنان وی در این مصاحبه به شرح زیر بود:

1-جمهوری اسلامی ایران به دنبال راه حل، تفاهم و تعامل سازنده است.

2- در صورتی که طرف مقابل اراده سیاسی برای اتخاذ تصمیمات سخت داشته باشد، پیشنهادهای متعددی برای حصول توافق وجود دارد.

3-هدف از ورود به وین رسیدن به نتیجه مناسبی است که حقوق ملت ایران را محترم شمرده باشد.

4-نتیجه مذاکرات چه توافق و چه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی باشد، روز سوم آذر روز پیروزی ملی در رسین به اهدافی است که دنبال آن بوده ایم.

5- روی همه موضوعات اختلاف است، اما موضوع میزان غنی سازی(نه اصل غنی سازی) و نحوه اوج گرفتن به سمت غنی سازی صنعتی وقت همه را گرفته است.

6- گرایشی در غرب هنوز فکر می کنند تحریم ها برایشان منفعتی داشته و راه حل است. لذا موضوع تحریم ها نیز مورد اختلاف است .

این موارد اثبات می کند که ایران تاکنون با تمام حسن نیت و اراده سیاسی پا به این مذاکرات گذاشته است، اما گاهی زیاده خواهی و عدم اراده سیاسی طرف مقابل شرایط حصول به توافق را با دشواری هایی روبرو کرده است. این نکته نیز غیر قابل انکار است که دیگر هیچکس ایران را در صورت نرسیدن به یک توافق تا ضرب الاجل24 نوامبر(3 آذر) مورد سرزنش قرار نخواهد داد؛ چرا که این طرف مقابل بوده است که با زیاده خواهی امکان رسیدن به توافق را از میان برده است.


به هرحال تا سوم اذر نتیجه مذاکرات چه توافق و یا ایستادگی در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل باشد، همیشه این روز به عنوان روز «پیروزی ملی ایرانیان» در یادها باقی خواهد ماند.