رویترز:

احتمالا مذاکرات هسته ای تمدید خواهد شد/توافق احتمالی درباره کلیات خواهد بود

بین الملل ایران در جهان

خبرگزاری رویترز با اشاره به اظهارات مقامات ایرانی و آمریکایی نوشت احتمالا در هفته آینده بر سرکلیات تواف هسته ای توافق خواهد شد و زمان مذاکرات مجددا تمدید خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری انگلیسی رویترز در گزارشی درباره فضای حاکم بر مذاکرات هسته ای جاری در وین با اشاره به اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که گفته است ایران در برابر فشارهای غرب برای مصالحه هسته ای مقاومت خواهد کرد، نوشت: این اظهارات نشان می دهد که موانعی وجود دارند که می توانند مانع دستیابی به توافق هسته ای تاریخی تا تاریخ 24 نوامبر شوند.

سپس در ادامه این گزارش آمده است که جان کری وزیر خارجه آمریکا هم از هر گونه پیش بینی درباره نتایج مذاکرات در هفته پیش رو که  آن را "هفته حساس" خوانده است خودداری کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مقامات ایرانی و آمریکایی معتقدند که احتمال دستیابی به توافق هسته ای در هفته آینده کم است و به احتمال زیاد زمان 24 نوامبر برای دستیابی به توافق تمدید خواهد شد.

در ادامه این مطلب به نقل از مقامات ایرانی و آمریکایی آمده است که در هفته آینده احتمالا درباره کلیات توافق دراز مدت توافق خواهد شد اما ماه ها طول خواهد کشید تا جزئیات آن ترسیم شود.