تظاهرات ضد دولتی در مجارستان

بین الملل اروپا

یک رسانه غربی از تجمع مردم مجارستان مقابل پارلمان این کشور در اعتراض به سیاست های دولت راست گرا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله بی بی جی با اشاره به تجمع مردم مجارستان مقابل پارلمان این کشور در اعتراض به سیاست های دولت راست گرا به نخست وزیری "ویکتور اوربان" گزارش داد که تظاهرات کنندگان خواستار استعفای "ایلدیکو ویدا" رئیس سازمان مالیات شدند.

در این تظاهرات بیش از 10 هزار نفر از مردم بوداپست شرکت کردند. همچنین خیابان‌های بیش از 20 شهر دیگر شاهد تظاهرات ضد دولتی بود که بیشتر به خاطر فساد دولتی و طرح های اقتصادی دولت برگزار می شد.