کوچک زاده خطاب به رئیس جمهور

آشنا را مهار کنید

سیاست مجلس

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات چند روز قبل مشاور فرهنگی رئیس جمهور گفت: مشاور رئیس جمهور حق ندارد هر حرفی را بزند و رئیس جمهور این مشاور خود را مهار کند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران، در تذکری گفت: رسیدگی به عملکرد بودجه و ارائه بودجه مجلس تا پایان شهریورماه باید طبق قانون صورت گیرد و گزارش آن چاپ شود که متاسفانه هنوز گزارش رسیدگی به عملکرد بودجه مجلس که تحت نظر آقای تاج گردون است ارائه نشده است.

وی همچنین در تذکری دیگر گفت: از هیات رئیسه انتظار داریم شأن و جایگاه مجلس را حفظ کند من صحبت‌هایم را قبل از رای گیری نگفتم تا روال طبیعی طی شود اما شایسته نیست که رئیس جمهور که امروز بیشترین صحبت‌هایشان بر محور اخلاق بود اینگونه مشاوران خود را رها کند تا قبل از رای گیری دست گل به آب دهند.

این نماینده مجلس به صحبت‌های اخیر آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور اشاره کرد و یادآور شد: این لباس در قد آقای آشنا نیست. برای همین حرف‍های بزرگتر از دهنش می زند. مشاور رئیس جمهور حق ندارد هر حرفی را بزند و از رئیس جمهور می خواهیم مشاور خود را مهار کند و شأن مشاور رئیس جمهور نیست که بگوید مجلس در سطح مذاکرات هسته ای نیست.

ابوترابی که ریاست مجلس را برعهده داشت گفت: تذکر اول شما در مورد بودجه مجلس وارد است و کمیسیون برنامه و بودجه باید تا پایان شهریورماه جهت اطلاع نمایندگان گزارش عملکرد بودجه را چاپ کند.

به گزارش مهر، در روزهای گذشته مصاحبه ای از حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور منتشر شده بود که در آن مصاحبه گفته بود اظهار نظر درباره مذاکرات هسته ای در سطح نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست.