دفاع ضعیف از وزیر پیشنهادی/دانش آشتیانی وزیر نشد

مجلس نهم,فخرالدین احمدی دانش آشتیانی

وزیر پیشنهادی علوم نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند.

به گزارش خبرآنلاین، بعد از سخنان رئیس جمهور و موافقين و محالفين از مجموع 257نماینده حاضر در مجلس، 70نماینده رای موافق و 171نماینده  رای مخالف و 16نفر نيز راي ممتنع دادند.

محمود نیلی احمد آبادی وزیر پیشنهادی قبلی نیز از مجموع 246 رای، 79 نماینده رای موافق و 160نماینده  رای مخالف و 7  راي ممتنع کسب کرد.

 جعفر میلی منفرد نیز نخستین وزیر پیشنهادی علوم  بود که نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. میلی منفرد 105رای موافق, 162 رای منفی و 32ر رای ممتنع گرفت .

پس از او رضا فرجی دانا  تنها چهره ای بود که به عنوان وزیر پیشنهادی از مجلس رای اعتماد گرفت ، اما بعد از مدتی توسط مجلس استیضاح شد.

29/212

 

 

 

کد N585730