پس از شمارش آرا؛| 224775

دانش آشتیانی نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد

مجلس,فخرالدین آشتیانی

فخرالدین دانش آشتیانی در جلسه علنی امروز مجلس با رأی مخالف، رأی موافق و رأی ممتنع از مجموع 275رای، نتوانست اعتماد نمایندگان مجلس را برای تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری کسب کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فخرالدین دانش آشتیانی به عنوان وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری اعتماد نکردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فخرالدین دانش آشتیانی در جلسه علنی امروز مجلس با  ‌171 رأی مخالف،  70 رأی موافق و  16 رأی ممتنع از مجموع 275 رای نمایندگان، نتوانست اعتماد مجلس را برای تصدی پست وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری کسب کند.

 

کد N585672