زاکانی در تذکری مطرح کرد:

برگه عضو موسس بودن آشتیانی در حزب مشارکت موجود است

سیاست مجلس

زاکانی در تذکری گفت: برگه عضو موسس بودن حزب مشارکت آقای دانش‌آشتیانی در اختیار بنده است و مدارکش موجود است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پس از پایان سخنان  فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری در تذکری گفت: آقای دانش‌ آشتیانی در صحبت‌هایشان گفتند که عضو هیات موسس حزب مشارکت نبودند.

وی افزود: این در حالی است که برگه عضو موسس بودن وی در حزب مشارکت در دست بنده است و سایر موارد نیز مدارکش موجود است.

به گزارش مهر، دانش‌آشتیانی در دفاعیاتش خاطر نشان کرد: من از موسسین حزب مشارکت نبودم.