با رای نمایندگان مجلس؛

جلسه مجلس در عصر ادامه خواهد داشت

مجلس,مجلس شورای اسلامی

با رای نمایندگان مجلس، جلسه مجلس شورای اسلامی در عصر ادامه خواهد یافت.

با رای نمایندگان مجلس، جلسه مجلس شورای اسلامی در عصر ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا؛ بر اساس رای گیری انجام شده در مجلس، نمایندگان به این نتیجه رسیدند جلسه امروز مجلس تا عصر ادامه یابد تا به دستور جلسه امروز رسیدگی شود.

کد N585402